afdeling Belangrijke Zaken

Ontwrichtende coronalogica

Dat een regering de ruimte neemt om haar eigen agenda uit te voeren is haar niet eens aan te rekenen, het maakt een stevige controle op het beleid en maatregelen alleen wel keihard nodig.

Voor een deugdelijke controle ben ik afhankelijk van goede journalisten, stevige Tweede Kamerleden en betrouwbare ‘superburgemeesters’.

Het is daarom ronduit zorgelijk dat de ministers – impliciet gesteund door de Tweede Kamer, de media en de ‘superburgemeesters’ – de samenleving kunnen platleggen op basis van onbetrouwbare/ondeugdelijke/betwistbare data en ‘la we da nu maar eens gewoon effe doen’ of ‘je bent een aso als je er niet aanhoudt’.

Om het allemaal nog erger te maken is er met de komst van het virus ook nog een zeer ergerlijke corona-logica geintroduceerd. Een logica die met name Hugo de Jonge tot in de puntjes beheerst en die iedere discussie vrij effectief de nek omdraait.
Samen met Grapperhaus heeft hij deze coronalogica op de kaart weten te zetten waarna het polariserend zijn weg vindt.

In het precorona tijdperk waren we onschuldig c.q. gezond totdat het tegendeel bewezen werd, nu word je zodra je je neus buiten de deur steekt of het Malieveld betreedt, gezien als een besmettingshaard en ben je zo mogelijk staatsgevaarlijk en moet de gemeenschap tegen je in bescherming genomen worden.

Als je kritisch bent dan ontken je volgens de coronalogica ook de ernst van de situatie en breng je anderen in gevaar!

Of je bent een aso als je je niet vaccineert want dan leg je de samenleving plat!

Dat er misschien effectievere en proportionelere mogelijkheden zijn om kwetsbaren te beschermen of de zorg te ontlasten komt niet eens meer op in mensen.

Slechts een enkel kamerlid of journalist is in staat om de denkfouten uit de redenaties te halen, maar in plaats dat ze steun krijgen van collega’s worden ze denigrerend weggezet waardoor de domheid kan regeren.

En zo kunnen ministers ongestoord op basis van onbetrouwbare/ondeugdelijke/betwistbare data enorme ingrijpende besluiten nemen, hanteren ze drogredenaties en mogen ze essentiele grondrechtelijke principes in de wilgen hangen.

Als Tweede Kamerlid, journalist of ‘superburgemeester’ ben je in de positie om te eisen dat bewindspersonen deugdelijk en feitelijk redeneren, dat hun onderbouwing transparant is. Dat er een accuraat beeld gegeven wordt van de situatie en dat ministers zich niet langer kunnen verschuilen achter leugentjes, rommelig denken en zinnen als ‘la we dat nu maar gewoon ff doen..’. Het is gewoon geen Nederlands net zoals het geen argument is.

Tweede Kamerleden, mensen in de media en iedereen die invloed heeft op de regering, informeer u alstublieft breed over deze intens belangrijke kwestie, controleer de macht, eis dat de discussie over maatregelen niveau heeft en steun het beleid alleen als u er echt ten volle van overtuigd bent dat de richting die we op gaan de juiste is.

Wat voelt er niet goed aan de manier waarop deze coronacrisis wordt aangepakt?

– Allereerst dat een handvol ‘geleerden’ (OMT, RIVM, het kabinet) voor alle anderen bepalen wat ‘goed’ is. – Dat de maatregelen alleen draaglijk zijn voor 2.0 mensen. Voor mensen met een vaste baan, welgestelden met een fijn dak boven hun hoofd, een prettige sociale omgeving en interessante bezigheden. – Dat de overheid en media geen…

Coronamaatregelen en het reptielenbrein

Het coronavirus is natuurlijk een gevaar, maar minstens zo angstaanjagend is de manier waarop het bestreden wordt. Het eerste dat onze ministers lieten sneuvelen was de logica. Mensen werden daardoor niet langer gezien als gezonde wezens, maar als wandelende besmettingshaarden. was je vroeger een interessante kritische burger die het denken scherp hield als je kritische…


Mijn blog volgen

Krijg nieuwe content direct in je mailbox.