Biografie / biography

Esmé Lammers is een Nederlandse scenarioschrijver and filmdirector. Ze studeerde enkele jaren Wis- en Natuurkunde aan de Universiteit van Amsterdam om uiteindelijk naar de Filmacademie te gaan.

Haar debuutfilm LANG LEVE DE KONINGIN (1995), waarin schaakstukken tot leven komen, was een alom geprezen speelfilm/tv-serie met Monique van de Ven en Derek de Lint. De film ontving Gouden Kalf Beste Film en Cinekid Award Beste Film 1995.

In 2002 schreef en regisseerde ze de speelfilm TOM & THOMAS (2002) met Sean Bean en Aaron Johnson die zijn debuut maakte.

Ze regisseerde bovendien enkele televisieseries zoals DORIS – met Tjitske Reidinga en de films AMAZONES met o.a. Georgina Verbaan, Susan Visser, Monic Hendrix en Monique van de Ven (..) en een van de grootste boxoffice-successen van de afgelopen jaren ; SOOF 2

Lammers werkte tussen 2006 en 2010 als Intendant voor de commerciële film bij het Nederlands Filmfonds waar ze een beoordelingsinstrument ontwikkelde voor filmsubsidie. Als bestuurslid van Dutch Directors Guild, Vevam en Stichting Thuiskopie zette ze in voor een betere auteursrechtelijke positie van scenarioschrijvers en regisseurs. Via de site Filmzaken.com, die ze in 2015 opzette, informeerde Lammers filmmakers over de zakelijke kant van filmmaken met als doel hun (financiële en auteursrechtelijke) positie te verstevigen en hen bewust te maken van hun creatieve kracht en rechten.

English version

Esmé Lammers is a Dutch screenwriter and film director. She studied Mathematics and Physics for several years before attending the Dutch Film Academy.

Her debut feature LANG LEVE DE KONINGIN (1995), in which chess pieces come to life, was a critically acclaimed feature film/TV series starring Monique van de Ven and Derek de Lint. The film received Golden Calf Best Film and Cinekid Award Best Film 1995.

In 2002, she wrote and directed the feature film CHRISTMAS TWINS (2002) with Sean Bean and Aaron Johnson, who made his filmdebut. Lammers also directed several television series such as DORIS – with Tjitske Reidinga and the films AMAZONES with Georgina Verbaan, Susan Visser, Monic Hendrix and Monique van de Ven and one of the biggest box office successes of recent years ; SOOF 2.

Lammers worked between 2006 and 2010 as Intendant for Commercial Film at the Netherlands Film Fund where she developed an assessment tool for film subsidies. As a board member of Dutch Directors Guild, Vevam and StichtingThuiskopie, she campaigned for a better copyright position for screenwriters and directors.

Through the site Filmzaken.com, which she set up in 2015, Lammers informed filmmakers about the business side of filmmaking with the aim of strengthening their (financial and copyright) position and making them aware of their creative power and rights.